کلیدواژه ها = Compton suppressor
تعداد مقالات: 1

1 Design of a two-dimensional pseudo coincidence Compton suppressor system for Neutron Activation Analysis
Ali Biganeh؛ Banin Shakeri Jooybari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (580.83 K)