کلیدواژه ها = off-line Gamma ray spectroscopy
تعداد مقالات: 1

1 Ion beam Activation of natCu, natTi, natNi and Measurement of Production Cross-Sections at Low Energy (<10MeV)
Mahwish Anwer Ellahi، Shahid Muhammad، Anam Naz، Ishaq Ahmad، Muhammad Usman، Javaid Hussain، Syed Zafar Ilyas
مشاهده مقاله | اصل مقاله (538.19 K)