کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

176 روشی نوین برای اندازه گیری عنصر هافنیم در غلاف آلیاژی زیرکونیم - نیوبیم، محصول کارخانه ZPP اصفهان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.06 K)

177 بررسی کاهش ناخالصی مولیبدن از کیک زرد با استفاده از ترکیبات سرب واکنش پذیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.06 K)

178 سنتز و بررسی ساختار دو جاذب کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی مغناطیسی جدید به منظور جذب یون های سزیم و استرانسیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.08 K)

179 بررسی اثر تابش گاما بر ریز ساختار و رفتار الکتروشیمیایی پوشش الکترولس Ni-P ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن ۳۰۴
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.43 K)

180 بررسی تاثیر گونه های میکروبی در لیچینگ میکروبی کانسنگ دیویدیت حاوی اورانیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.33 K)

181 اندازه گیری مقادیر کم اورانیوم با استفاده از کمپلکس سیترات اورانیل به روش ولتامتری عاری سازی کاتدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.53 K)

182 بررسی استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم در فرآیند HNO3-HCI-TBP
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.44 K)

183 ترمودینامیک جذب اورانیوم از پسماند جامد توسط رزین آمبرلایت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.31 K)

184 جداسازی رادیوشیمیایی 887 از استرانسیم با استفاده از نانو ذرات پلیمر قالب یونی به عنوان جاذب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775.6 K)

185 بررسی پارامترهای موثر بر تولید نانوپودر دی اکسید تیتانیم دوپ شده با بور به روش CVs جهت استفاده به عنوان نانوسیال در راکتور هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.76 K)

186 جذب توریم توسط کلینوپتیلولیت تابش دیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.94 K)

187 جداسازی اورانیوم از محلول حاوی نیترات و فلورید به روش ستونی با گاما آلومینا و ایجاد شرایط جذب اورانیوم توسط رزین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.06 K)

188 ارزیابی نوترونیک سوخت چگال غنای پایین UsSiz-Al به عنوان سوخت جایگزین برای راکتور مینیاتوری چشمه نوترونی ایران با استفاده از کد DRAGON4
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.06 K)

189 شبیه سازی ترموهیدرولیکی مجموعه میله های سوخت راکتور اتمی بوشهر با استفاده از 12.1 ANSYS CFX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.39 K)

190 بررسی استفاده از FGM در کاهش تنش های حرارتی بین سطحی صفحات دایورتور ITER
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.4 K)

191 بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت خنک کننده نانوسیال آبی اکسید تیتانیوم در راکتورهای هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.97 K)

192 بررسی تقلیل و Burn-up سوخت های جدید هیدریدی ( U+ZrH1.6 ) در یک رآکتور 1000-VVER و مقایسه با سوخت های اکسیدی ( Uo2) معمولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.83 K)

193 آنالیز عددی تزریق راکتیویته در راکتور تحقیقاتی تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.21 K)

194 مقایسه عملکرد سوخت های U3Siz-A1 و U-Mo برای راکتور های تحقیقاتی کم قدرت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.27 K)

195 چگونگی برداشت حرارت از مدار ثانویه بر اثر شکستگی خط بخار در یک راکتور 1000-VVER نوعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.29 K)

196 بررسی ایمنی ذاتی راکتور مینیاتوری اصفهان در حوادث ناشی از اعمال راکتیویته برای سوخت HEU فعلی و سوختهای LEU پیشنهادی توسط کد PARET
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.27 K)

197 محاسبه توزیع شعاعی توان در میله سوخت استوانه ای بر حسب میزان فرسایش به کمک حل عددی معادلات مصرف سوخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.78 K)

198 تست لوپ ترموهیدرولیکی جریان گردش طبیعی SHUNCL
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.76 K)

199 تاثیر نانوسیال در بهبود پارامترهای انتقال حرارت یک مجموعه سوخت راکتور VVER
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.35 K)

200 ارزیابی مقایسه ای ابزارهای پشتیبان مدیریت حوادث وخیم در نیروگاه های هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.81 K)