کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

151 بررسی روشها و تجهیزات مورد نیاز جهت تست فیلترهای هپا در کارخانهء UCF اصفهان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.07 K)

152 بررسی تاثیر میزان حضور نوترون های سریع در طیف تابشی به فانتوم بر محاسبات دزیمتری در روش BNCT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.54 K)

153 ارزیابی پرتوگیری مردم از منابع طبیعی پرتوی موجود در خاک تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.17 K)

154 مقایسه کسر جذبی تابش های بتا و گامای رادیوایزوتوپهای ید ۱۲۴و۱۳۱ در تیروئید به روش شبیه سازی مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.88 K)

155 محاسبه دوز جذبی بتا و گاما ید ۱۳۱ در سلولهای تیروئید با استفاده از کد MCNP4C
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.14 K)

156 محاسبه و مقایسه پاسخ فیلم رادیو کرومیک 2-55-MD به چشمه کبالت -۶۰
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.16 K)

157 اورانیوم تهی شده (DU) در طوفانهای گرد و غبار استانهای جنوب غربی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.24 K)

158 کدMCNPX برای محاسبات پارامترهای میکرودزیمتری مبتنی بر چگالی شار توزیع یکنواخت ذرات آلفای منتشر شده از واپاشی محصولات رادن در مسیرهای هوایی برونشیال ریه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.89 K)

159 بررسی اثر نانوذرات طلا در افزایش دوز جذبی تومور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.53 K)

160 استفاده از مواد جدید در طراحی حفاظ متوقف کننده های باریکه چشمه نور ایران (ILSF) با استفاده از کد مونت کارلوFLUKA
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.13 K)

161 دوز جذبی بتا و گامای ید ۱۳۱ در تیرویید کروی و استوانه ای با استفاده از کد فلوکا و مقایسه با نتایج کد MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.19 K)

162 بررسی فاکتورهای تاثیر گذار در پروتون تراپی توسط کد شبیه سازی MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.09 K)

163 ایجاد تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک در توموگرافی با فوتون های کامپتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (161.68 K)

164 محاسبه جرم بحرانی و توزیع در مخزن هیدرولیز حاوی گاز UF6 در فرآیند تولید پودر Uo2 غنی شده با استفاده از روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.96 K)

165 بهینه سازی شرایط پرتودهی و استفاده مجدد از هدف 180 برای افزایش راندمان تولید رادیوداروی FDG
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.46 K)

166 طراحی و اجرای اتوماسیون خط تولید نیمه خودکار رادیو داروی In111 با استفاده از PLC
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.52 K)

167 بررسی توزیع غیر یکنواخت نانوذرات تنگستن (W) و کلرید باریم ( BaCl) برای طراحی حفاظ فوتونی در مراکز پزشکی هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.57 K)

168 اجرای موازی کد MCNPX برای محاسبه دوز در طراحی درمان مونت کارلو با استفاده از موزیکس کلاستر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.38 K)

169 بررسی افزایش دز موثر با استفاده از پلاتین به عنوان عامل حساسیت زا در پرتو درمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.7 K)

170 تحلیل آماری تاثیر ساختار زمین شناختی شهرستان انار بر غلظت گاز رادون حل شده در آب چاه های کشاورزی و منابع آب شرب منطقه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (365.78 K)

171 بررسی و اندازه گیری در جذبی ارگان های حیاتی پرتوکاران بخش تهیه و تولید 192-Ir به روش شبیه سازی تجربی با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتری ترمولومینسانس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.06 K)

172 ارزیابی روش تصحیح پراکندگی سه پنجره انرژی (TEW) در تاثیر محیط پراکنده ساز بر کیفیت و وضوح تصاویر پزشکی هسته ای به روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.62 K)

173 بهینه سازی دستگاه سقوط قطره در اندازه گیری غلظت آب سنگین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.36 K)

174 بررسی تجهیزات و ابزار دقیق حلقهء تست سوخت و کپسولهای تشعشع مواد و سوختهای هسته ای در راکتور تست سوخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.33 K)

175 تاثیر غلظت دوغاب بر میزان تلفات سیستم تیکنراسیون با جریان متقابل (CCD
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.45 K)