کلیدواژه ها = مقطع&lrm؛ نگاری نوری پخشی
تعداد مقالات: 1

1 شبیه‎ سازی و پیاده‎ سازی تجربی سامانه مقطع ‎نگاری نوری پخشی جهت تشخیص غیر مخرب توده‎ های سرطانی بافت سینه
مهسا نیک دهقان* ، سعید ستایشی، حمیدرضا حبیبیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (668.1 K)