کلیدواژه ها = گسیل پرتو گامای پروتون-القایی(PIGE)
تعداد مقالات: 1

1 اندازه‌گیری فلوئور کل در ترکیبات زیان‌آور PFAS با استفاده از روش PIGE
علیرضا جوکار*؛ حسین رفیع خیری؛ علیرضا جوکار؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.12 K)