کلیدواژه ها = تابش یونیزان
تعداد مقالات: 1

1 شبیه‌سازی الکترون‌های کم انرژی در هسته سلول و محاسبه آسیب‌های آن با سطح مقطع‌های تجربی و کد Geant4-DNA
مجتبی مکاری*؛ حسین معینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.76 K)