کلیدواژه ها = نرم افزار CST
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی باریکه خروجی از تفنگ الکترونی گرما یونی
زهره دهقانی* ، مهدی بخش زاد محمودی، زهره دهقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.67 K)

2 شبیه سازی نحوه جدایش ایزوتوپی انواع جریانات حول غشاء متخلخل و بررسی سرعت پخش آنها با روش DSMC
مجید عابدی مصیر، مهدی آقایی مغانلو*، علیرضا اصل زعیم*، مریم حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)