کلیدواژه ها = چشمه گامای Cs-137
تعداد مقالات: 1

1 طیف سنجی دیجیتال اشعه گاما با استفاده از آشکارساز NaI و دیجیتایزر ارزان (آهنگ نمونه برداری پایین): تابع مدل جدید بر پایه هم‌پیچشی
هادی کسانی*؛ صالح اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (365.14 K)