کلیدواژه ها = راکتور MNSR
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر اندازه دریچه‌های خروجی قلب بر مدت زمان کارکرد راکتور MNSR اصفهان
علیرضا خاک زاد رنانی*؛ محمدحسین استکی؛ منصور طالبی؛ جواد مختاری؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.51 K)

2 بررسی خطی بودن پاسخ آشکارسازهای راکتور تحقیقاتی MNSR با استفاده از اندازه گیری دز نوترون و گاما در خروجی کانال خشک
محمدحسین چوپان دستجردی؛ جواد مختاری*؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.35 K)