کلیدواژه ها = ناباروری موروثی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه اثر پرتو گاما بر نسبت جنسی و قدرت رقابتی(Helicoverpa armigera Hubner Lep: Nuctuidae) در دو نسل والد و F1
شیوا اصولی* ، مهرداد احمدی، نادیا کلانتریان، نادیا کلانتریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.75 K)