کلیدواژه ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 2

1 اثر سطوح مختلف شوری و سولفات آمونیوم بر عملکرد و تبعیض ایزوتوپ کربن در ارقام گندم
اعظم برزوئی*؛ شهریار ملکی؛ صفورا سعادتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257 K)

2 بررسی برخی صفات جوانه زنی بذر کلزا تحت تنش شوری، در اثر تیمار غیرمستقیم با پلاسمای سرد کم فشار
زهره دهقانی*؛ راضیه خلیل زاده؛ الناز خلیل زاده؛ امیر چخماچی؛ علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.6 K)