کلیدواژه ها = پتاسیم-40
تعداد مقالات: 1

1 اندازه‌گیری و ارزیابی پرتوزایی طبیعی خاک شهر تهران
حسن رنجبر*؛ علی یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.4 K)