کلیدواژه ها = Geant4
تعداد مقالات: 18

1 بررسی فرآیندها و ذرات باردار موثردر تشکیل حباب در آشکارسازهای قطره ی فوق گرم با استفاده از ابزار شبیه سازی Geant4
غلامرضا رئیس علی* ، شهریار بدیعی، امیر مصلحی، پیمان رضاییان، محمدرضا کاردان، غلامرضا رئیس علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.49 K)

2 ترابرد باریکه ذرات داخل شتابدهنده ی الکترواستاتیک 200 کیلوولت با استفاده از کد Geant4
محمدجواد خداشناس* ، زعفر ریاضی، داریوش رضایی، زعفر ریاضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.92 K)

3 Optimization Design and Simulation of a betavoltaic nuclear battery based on Sr/Y-90 with MCNP/Geant4 codes
Hosein Moayedi، Soheil Hajibaba، Mohammadreza Einian، Gholamreza Etaati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.14 K)

4 The plasma focus device Radiation in particles collision with carbon target For the production of medical radioisotopes
hiva rokhzadi zardouei، mostafa hasanzadeh، abdollah refaei، Seyed Mahmoud Sadatkiai
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.74 K)

5 Phase space calculation of 6-MV Elekta Compact linear accelerator by GEANT4 simulation
محمدرضا رضایی راینی نژاد، neda zareie، Ali Jomehzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (527.64 K)

6 Evaluation of GEANT4 and COMSOL Multiphysics coupling capabilities by simulation of an optimized betavoltaic battery
Hossein Zaki Dizaji
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.27 K)

7 A Monte Carlo investigation of the dose distribution for new I-125 by GEANT4
Payvand Taherparvar، Ali AziziGanjgah
مشاهده مقاله | اصل مقاله (462.37 K)

8 Calculation of absorbed dose of stomach tumor labeled with gold and silver nanoparticles using Geant4
Hossein HosseiniSarteshnizi، Okhtay Jahanbakhsh، Hadi Kasani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (459.05 K)

9 A comparison of DNA damages in an E. Coli bacterium induced by low-energy X-ray and electron beam, using Geant4-DNA
Payman Rafiepour، sedigheh sina، Zahra Tavakolialahabadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.19 K)

10 Dosimetric comparison between low dose rate and high dose rate brachytherapy for prostate cancer: a Monte Carlo study
Payman Rafiepour، mehrnoosh karimipourfard، Ebrahim Farajzadeh، Zahra Tavakolialahabadi، sedigheh sina
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.31 K)

11 بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه‌سازی Geant4_x000D_
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.69 K)

12 عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم‌کنش ذرات آلفای رادن و دختران _x000D_
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.41 K)

13 بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه سازی Geant4
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.69 K)

14 عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم کنش ذرات آلفای رادن و دختران
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.41 K)

15 بررسی تأثیر انرژی پرتوهای گاما بر پاسخ آشکارسازهای سوسوزن میله ای در یک سیستم مقطع نگاری صنعتی
مجتبی عسکری*، علی طاهری، امیرمحمد بیگ زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

16 تعیین محاسباتی به­هم­ریختگی­های تک­حادثه­ای (SEU) ناشی از پروتون­های موجود در مدار LEO برای یک حافظه SRAM با تکنولوژی نوین نانومتری CMOS
معصومه سلیمانی نیا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

17 محاسبه و مقایسه آسیب مستقیم DNA ناشی از ذرات باردار سنگین در هادرون درمانی
بهنام نوروزی*، علیرضا صدرممتاز، داریوش رضایی اوچبلاغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (860.39 K)

18 بهینه­سازی سیستم فرونشانی کامپتون برای آشکارسازی گاماهای آنی ناشی از واکنش­های هسته­ای پروتون
احسان حسن‌زاده تبریزی*، بهجت قاسمی، زعفر ریاضی مبارکی، علیرضا جوکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)