کلیدواژه ها = MCNP
تعداد مقالات: 7

1 بررسی پارامترهای دزیمتری چشمه ترموبراکی‌تراپی I-125 با هسته فرومغناطیس نیکل-مس
محمد سلیمان پور*؛ شهاب شیبانی؛ الهام محقق پور؛ سیدابوالفضل حسینی؛ حسین پوربیگی؛ محمد سلیمان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (487.13 K)

2 بررسی پارامترهای فیزیک راکتور صفر قدرت آب سنگین در گام جدید
افروز عسگری*؛ جواد مختاری؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.64 K)

3 مقایسه فانتوم ORNL و RADAR در محاسبه کسر جذبی انرژی پرتوهای گاما با استفاده از کد مونت ‌کارلو MCNP
محمد سلیمان پور*؛ ملیحه حدیثی؛ ناصر وثوقی؛ سیدابوالفضل حسینی؛ حسن یوسفنیا؛ محمد سلیمان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.46 K)

4 Optimization Design and Simulation of a betavoltaic nuclear battery based on Sr/Y-90 with MCNP/Geant4 codes
Hosein Moayedi؛ Soheil Hajibaba؛ Mohammadreza Einian؛ Gholamreza Etaati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.14 K)

5 A dosimetric Study in sub-cellular level on the effect of nanoparticles on absorbed dose in thyroid cells for Auger electrons
mohammadreza kazemiyan haghighat؛ Alireza sadremomtaz Sadrmomtaz
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.59 K)

6 شبیه سازی اثر فشار گاز زنون بر قدرت تفکیک انرژی در آشکارساز HPXe برای طیف Cs با استفاده از کد MCNP
امیر ویسکرمی*؛ مهدی تورنگ؛ سید مصطفی ساداتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.84 MB)

7 محاسبه دز جذبی ناشی از بلع ید-131 توسط بیمار مبتلا به سرطان تیروئید
مهدی ارسی*؛ احداله عزتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)