کلیدواژه ها = زیرکانال داغ
تعداد مقالات: 1

1 آنالیز داغترین زیرکانال سوخت راکتورکوچک یکپارچه آبی تحت فشار نسل +III
علی عرفانی نیا*؛ علی عرفانی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (899.05 K)