کلیدواژه ها = سانتریفیوژ گازی
تعداد مقالات: 2

1 مطالعه استقلال از شبکه و بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی در شبیه سازی عددی رفتار گاز در ماشین سانتریفیوژ گازی با مدل متقارن محوری
وحید رفیعی*؛ محمدحسین عسکری؛ جابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ محمدحسین عسکری؛ جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.29 K)

2 حل تحلیلی معادله توزیع غلظت در سیستم های چندجزیی
وحید رفیعی*؛ سید جابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسکری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمدرضا فرد کاشانی؛ جابر صفدری؛ محمدحسین عسکری؛ صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452 K)