کلیدواژه ها = پلاسمای سرد
تعداد مقالات: 5

1 مشخصه‌یابی پلاسمای هوا در سامانه تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک
نرگس بیگ محمدی؛ مهناز عبدالهی درگاه؛ مهدیه بختیاری رمضانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (741.73 K)

2 مدل‌سازی دو بعدی و بررسی تاثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد‌ دی الکتریک از نوع جت پلاسما بر پارامترهای پلاسما
یاسمن امیری*؛ بهجت قاسمی؛ زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (530.27 K)

3 بررسی تغییرات بیوشیمیایی شیر در طی فرآوری پلاسمای سرد
آزاده رشیدی مهر؛ آزاده برجسته*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

4 اثربخشی مستقیم و غیرمستقیم پلاسمای سرد فشار اتمسفری روی بهبود زخم در مدل حیوانی
مهدیه بختیاری رمضانی*؛ مجتبی نوحه خوان؛ فاطمه شاکری؛ شراره میرشاهولد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

5 بررسی برخی صفات جوانه زنی بذر کلزا تحت تنش شوری، در اثر تیمار غیرمستقیم با پلاسمای سرد کم فشار
زهره دهقانی*؛ راضیه خلیل زاده؛ الناز خلیل زاده؛ امیر چخماچی؛ علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.6 K)