کلیدواژه ها = پلاسمای کانونی
تعداد مقالات: 6

1 بررسی اثر یونهای تولیدی پلاسمای حاصل از گداخت بر روی آلومینیوم و تنگستن با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
علی عادلی* ، فریدون عباسی دوانی، بهجت قاسمی، زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.36 K)

2 اندازه گیری انرژی نوترون ها و دوترون های گسیل شده در دستگاه پلاسمای کانونی IR-MPF-100
امیر رئیس دانا*، اصغر صدیق زاده، چاپار رسولی، احسان الله نوری، داریوش رستمی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

3 اندازه­گیری شرایط بهینه پرتو ایکس نرم آرگون در دستگاه پلاسمای کانونی مدر 5/1 کیلوژول
مریم اکبری نساجی، داریوش رستمی فرد، علی نصیری، نوشین پیش بین*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

4 مقایسه­ی اثرات تابش پلاسمای دوتریوم و هیدروژن در تنگستن با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
علی عادلی*، زهرا شهبازی راد، فریدون عباسی دوانی، بهجت قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

5 لایه نشانی نانوکامپوزیت سیلیکون کاربید-نیکل کروم بر روی زیرلایه زیرکونیوم با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
حسن انوشا*، محمد اسماعیل پور، داریوش رستمی فرد، شروین گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

6 تعیین شرایط بهینه تشکیل تنگش های چندگانه در دستگاه پلاسمای کانونی PF-10kJ و بررسی علت آن
نیکو دارستانی فراهانی*، سید رضا شفاعی، مهگام قیدی، پروین یورتچی، نوشین پیش بین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)