کلیدواژه ها = برهمکنش لیزر-پلاسما
تعداد مقالات: 2

1 تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بردینامیک الکترون در برهمکنش لیزر-پلاسما
سید ابوالفضل قاسمی*؛ سمیرا فقیه؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.42 K)

2 مطالعه عوامل مؤثر بر تولید میدان مغناطیسی قوی سطحی
سمیرا فقیه*؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)