کلیدواژه ها = کوپلیمر (PNIPAAm/PNVCL)
تعداد مقالات: 1

1 ساخت و بررسی ظرف کشت سلول هوشمند تولید شده به روش پلیمریزاسیون پیوندی با استفاده از پرتو گاما
زهرا آب باریکی*؛ نسرین شیخ؛ آزاده آصف نژاد؛ هادی بهاری فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (566.43 K)