کلیدواژه ها = موتاسیون
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی لاین‌های موتانت برنج از نظر صفات مورفولوژیک و نشانگرهای همبسته با ژن برگرداننده باروری
حمیده مهدی خانی*؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ نادعلی باقری؛ عمار افخمی قادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.99 K)

2 بررسی سازگاری و پایداری لاین های موتانت برنج در چند منطقه و دو سال
علی اکبر عبادی*؛ محمد طاهر حلاجیان؛ محمد محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (871.3 K)