کلیدواژه ها = پرتوفراوری گاما
تعداد مقالات: 2

1 اثر پرتودهی گاما بر کیفیت رنگ‌ و ویژگی‌های حسی-چشایی تره (Allium ampeloprasum) تازه
مرضیه احمدی روشن؛ سمیرا برنجی اردستانی*
مشاهده مقاله

2 اثرات پرتوفراوری گاما بر رنگ میوه زرشک خشک
سمیرا برنجی اردستانی؛ نپتون بیدلی؛ مرضیه احمدی روشن*
مشاهده مقاله