کلیدواژه ها = GATE
تعداد مقالات: 10

1 ارزیابی تغییرات در پارامترهای ثابت مدل جنبشی میکرودزیمتری
حسین تقی پور*؛ پیوند طاهر پرور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (838.72 K)

2 ارزیابی نقش متمرکزکننده در نازل پروتون درمانی با استفاده کد شبیه سازی GATE
هانیه مهری*؛ پیوند طاهرپرور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.91 K)

3 ارزیابی دز جذبی استخوان برای رادیونوکلئیدهای گسیلنده بتا با استفاده از فانتوم وکسلی انسانی بوسیله شبیه‌سازی GATE
مازیار محمدی قلعه بین*؛ علیرضا صدر ممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.4 K)

4 Angular distribution of scattering and penetration components in a multi-lofthole collimator for SPECT: a Monte Carlo study
Maryam Saed؛ Alireza sadremomtaz Sadrmomtaz؛ Hojjat Mahani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.47 K)

5 Characterization of scattering and penetration in lofthole and pinhole collimators: comparison of Tc-99m and I-123 SPECT
Maryam Saed؛ Alireza sadremomtaz Sadrmomtaz؛ Hojjat Mahani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.35 K)

6 Design and performance evaluation of a focused multi-pinhole collimator for myocardial perfusion imaging with SPECT
Zohre Mohebbi؛ Elham Saeedzadeh؛ Hojjat Mahani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.79 K)

7 Evaluation of the secondary particles and prompt gamma production for proton range monitoring
Payvand Taherparvar؛ Arezoo Ramezanipour
مشاهده مقاله | اصل مقاله (589.91 K)

8 Dosimetric Investigation of 106Ru/106Rh eye Plaque Brachytherapy model CCB Using GATE Monte Carlo Simulation
Payvand Taherparvar؛ Zeinab Fardi Fardi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (496.54 K)

9 مقایسه عملکرد CRY-018 و CRY-019 به‏عنوان دو سوسوزن نوین در اسپکت بالینی با میدان دید کوچک
مریم ساعد؛ علیرضا صدرممتاز؛ حجت اله ماهانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959 K)

10 ارزیابی دز جذبی اندام های کودک پنج ساله در تصویربرداری SPECT با رادیوداروهای 99mTc-DMSA و 99mTc-DTPA با استفاده از فانتوم های وکسلی مرجع و کد GATE
مازیار محمدی قلعه بین*؛ علیرضا صدرممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)