کلیدواژه ها = گرافن عاملدار شده
تعداد مقالات: 1

1 حذف یون استرانسیم از محلول‌های آبی با استفاده از 1،3-دی آمینو گرافن و بازیابی مغناطیسی برگشت‌پذیر جاذب
سوده السادات سجادی* ، سوده السادات سجادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (586.56 K)