کلیدواژه ها = سرطان ملانوما چشمی
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر پرتوهای ثانویه و محاسبه توزیع دز در کربن تراپی تومور ملانومای چشمی با استفاده از کد FLUKA
فائزه شجاعی*؛ اصغر حدادی؛ اصغر حدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.99 K)