کلیدواژه ها = تنگستن
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر یونهای تولیدی پلاسمای حاصل از گداخت بر روی آلومینیوم و تنگستن با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
علی عادلی*؛ فریدون عباسی دوانی؛ بهجت قاسمی؛ زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله

2 مقایسه غنی‌سازی ایزوتوپ‌های میانی و انتهایی تنگستن با استفاده از آبشار مربعی
فاطمه منصورزاده؛ جابر صفدری؛ محمدحسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (507.18 K)