کلیدواژه ها = امواج یون-صوتی
تعداد مقالات: 1

1 انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای توکامک با الکترونهای غیرماکسولی
مصطفی مهدی پور*؛ مهدی عصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.63 K)