کلیدواژه ها = راکتور تحقیقاتی تهران
تعداد مقالات: 5

1 مقایسه کندکننده آب سنگین و گرافیت به منظور آلایش (دوپینگ) سیلیکون در راکتور تحقیقاتی تهران
زهره غلامزاده*؛ محمدرضا کاردان؛ الهام باورنگین؛ یاسر کاسه ساز؛ عطیه جزوزیری؛ ناهید صادقی؛ ارسلان عزتی؛ فاطمه علیزاده؛ یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.09 K)

2 امکان سنجی استفاده از سوخت توریومی به عنوان بخشی از سوخت راکتور تحقیقاتی تهران
زهره غلامزاده*؛ سید محمد میر وکیلی؛ سید محمد میر وکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.83 K)

3 افزایش شار نوترون در قلب راکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد تست سوخت هسته‌ای
سعیده صفائی عرشی*؛ عطیه جزوزیری؛ سید محمد میر وکیلی؛ سید محمد میر وکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.41 K)

4 اندازه‌گیری شار نوترون حرارتی در کانال پرتودهی B راکتور تحقیقاتی تهران با روش فعالسازی نوترونی
بنین شاکری جویباری*؛ حسین قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.99 K)

5 طراحی و بهینه سازی موازی ساز نوترونی ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد هسته ای MCNPX
محمد جواد مظفری وانانی*؛ میرشهرام حسینی پناه؛ یاسر کاسه ساز؛ احمد آخوند؛ رامون فرناندز آلوارز استرادا؛ محمد جواد مظفری وانانی؛ میرشهرام حسینی پناه؛ یاسر کاسه ساز؛ رامون فرناندز آلوارز استرادا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.83 K)