کلیدواژه ها = پلاسما
تعداد مقالات: 3

1 اثر کوانتومی نسبیتی بر اتلاف برمشترالانگ در پلاسماهای DT و D3He
جواد بهمنی؛ فرهاد محمد جعفری؛ بهارک اسلامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.85 K)

2 تأثیر میدان مغناطیسی دانه‌ای بر جذب برخوردی در رهیافت همجوشی مغناطو-لختی
محمد اسلامی کلانتری*؛ نرگس فیروزی فراشبندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.58 K)

3 تاثیر پروفایل بیم الکترونی نسبیتی بر شتاب میدان عقبه پلاسمایی
مهدی عصری*؛ مصطفی مهدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.77 K)