کلیدواژه ها = پلاسما
تعداد مقالات: 6

1 اثر کوانتومی نسبیتی بر اتلاف برمشترالانگ در پلاسماهای DT و D3He
جواد بهمنی؛ فرهاد محمد جعفری؛ بهارک اسلامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.85 K)

2 تأثیر میدان مغناطیسی دانه‌ای بر جذب برخوردی در رهیافت همجوشی مغناطو-لختی
محمد اسلامی کلانتری*؛ نرگس فیروزی فراشبندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.58 K)

3 تاثیر پروفایل بیم الکترونی نسبیتی بر شتاب میدان عقبه پلاسمایی
مهدی عصری*؛ مصطفی مهدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.77 K)

4 بهینه انرژی تزریق باریکه پروتون برای واکنش همجوشی p6Li در راکتور توکامک
جواد بهمنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1002.13 K)

5 طراحی و مقایسه ولتاژ بالا شکن در خط انتقال موج چشمه یون ECR
مرضیه اسدی آقبلاغی؛ فریدون عباسی دوانی*؛ معصومه یارمحمدی سطری؛ زعفر ریاضی مبارکی؛ فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

6 اثربخشی مستقیم و غیرمستقیم پلاسمای سرد فشار اتمسفری روی بهبود زخم در مدل حیوانی
مهدیه بختیاری رمضانی*؛ مجتبی نوحه خوان؛ فاطمه شاکری؛ شراره میرشاهولد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)