نویسنده = مهرداد احمدی*
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه مورفولوژیکی جمعیت‌های طبیعی و پرتو‌دیده Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) در ایران
فاطمه فارسی، مهرداد احمدی*، شیوا اصولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.68 K)