نویسنده = علی شهابی نژاد*
تعداد مقالات: 1

1 آنالیز و شبیه سازی سیستم ایمنی پسیو برداشت گرما (PHRS) راکتور VVER-1000 با استفاده از کد ترموهیدرولیکی RELAP5 MOD 3.3
علی شهابی نژاد*، احمد پیروزمند، عطاءالله ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)