نویسنده = آزاده احمدیان
تعداد مقالات: 1

1 بررسی خواص حفاظت تابشی و مکانیکی شیشه های CaO–B2O3–SiO2در انرژی­های درمانی
ماریا احمدی*، وحید زنگانه، آزاده احمدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)