نویسنده = پیوند طاهرپرور*
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی توزیع دز جذبی در انتقال باریکه با استفاده از پراکندگی منفعل به کمک کد GATE در هادرون درمانی
رویا صفی زاده تیتکانلو، پیوند طاهرپرور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)