نویسنده = الهام عدالتخواه*
تعداد مقالات: 3

1 بررسی پایداری، اثر آهنگ دز و تکرارپذیری پاسخ دزیمتر ژل فریک پلی وینیل الکل
مهسا صدیقی، الهام عدالتخواه*، پیوند طاهرپرور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

2 بررسی برازش منحنی پاسخ دزیمتر پرسپکس و تصحیح آن
الهام عدالتخواه*، شهریار بدیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (853.7 K)

3 ارزیابی پاسخ دزیمتر ژل فریک ژلاتین
فرشید پوررنجبر، محمدمهدی ابطحی، الهام عدالتخواه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (871.47 K)