نویسنده = محمدرضا عبودزاده روبس*
تعداد مقالات: 1

1 محاسبات تولید رادیونوکلئید ترانوستیک پلاتین-m195 از طریق پرتودهی هدف غنی شده در راکتور تحقیقاتی تهران
سارا وثوقی، محمدرضا عبودزاده روبس*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (783.7 K)