نویسنده = مهسا معظمی قمصری*
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تعادل مرز-ثابت در توکامک کروی
مهسا معظمی قمصری*، علی نوروزی آقباش، افشین ارژنگ مهر، فرزانه مرادی، سمیه پیری‌زاد هجراندوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.7 MB)

2 توسعه الگوریتم جهت توموگرافی تابش های ایکس نرم در توکامک الوند
مهسا معظمی قمصری*، محمد ترکیهای اصفهانی، یحیی صادقی، چاپار رسولی، بنفشه پورشهاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)