نویسنده = علی یداللهی*
تعداد مقالات: 2

1 بررسی فروشویی سزیم از فرم پسماند شیشه-سرامیک حاوی زئولیت مصرف شده
محمدرضا واثقی، علی یداللهی*، حمید سپهریان، امیرسعید شیرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

2 تثبیت پسماند پرتوزای تغلیظ شده نیروگاه هسته ای بوشهر در ماتریس شیشه
مهدی خطیریان، حمید سپهریان، محمد صمدفام، علی یداللهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.99 K)