نویسنده = سیدمحمودرضا آقامیری
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی مشخصات عملکردی دزیمتر صفحه موازی نانو کامپوزیت PVA/MWCNT-OH در مقابل پرتوهای گاما در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه
سید رشید حسینی اقدم*، سیدمحمودرضا آقامیری، شهریار ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)