نویسنده = مجتبی کبیر
تعداد مقالات: 1

1 طراحی ساخت و نتایج اولیه چشمه یون جفت شده القایی سطحی برای مولد نوترون گداختی
علیرضا اصل زعیم*، مرتضی صداقت موحد، مجتبی کبیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)