نویسنده = حمیدرضا شکور
تعداد مقالات: 3

1 بهینه سازی فاصله در تصویربرداری دوربین گاما طراحی شده به همراه حفره های کدگذاری شده در کد GATE
سید محمدرضا هاشمی*؛ پرویز حسینخانی؛ حمیدرضا شکور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

2 آنالیزترمودینامیکی فرآیند رفع آلودگی پلاسمایی رادیوایزوتوپ 137Cs از گرافیت تابش دیده
محمد نیکوصفت*؛ اردشیر باقری؛ حمیدرضا شکور؛ زهرا شهبازی راد؛ نبی جوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.57 MB)

3 برنامه ریزی و تدوین طرح نظام مند برای نمونه برداری های میدانی آلودگی های هسته ای
محمد نیکوصفت*؛ اردشیر باقری؛ حمیدرضا شکور؛ زهرا شهبازی راد؛ نبی جوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)