نویسنده = بنفشه پورشهاب
تعداد مقالات: 2

1 بررسی طیف رسوب انرژی ناشی از برهمکنش الکترون های گریزان با محدود­کننده توکامک دماوند
لاله عطائی سرشت*، بنفشه پورشهاب، محمد رضا عبدی، چاپار رسولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 توسعه الگوریتم جهت توموگرافی تابش های ایکس نرم در توکامک الوند
مهسا معظمی قمصری*، محمد ترکیهای اصفهانی، یحیی صادقی، چاپار رسولی، بنفشه پورشهاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)