نویسنده = محمد شاهمیرزالو
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه نتایج حادثه نشت از مدار اول به مدار دوم در مولد بخار نیروگاه هسته ای بوشهر-1 با استفاده از تبدیل فوریه
امید صفرزاده*، محمد شاهمیرزالو، امیرسعید شیرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)