نویسنده = مجید عابدی مصیر
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی نحوه جدایش ایزوتوپی انواع جریانات حول غشاء متخلخل و بررسی سرعت پخش آنها با روش DSMC
مجید عابدی مصیر، مهدی آقایی مغانلو*، علیرضا اصل زعیم*، مریم حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)