نویسنده = زهرا رشیدپور
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ی نیمه عمر واپاشی آلفا ی هسته های با عدد جرمی فرد
داریوش نادری*، زهرا رشیدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.41 K)