نویسنده = نعیمه امرایی
تعداد مقالات: 1

1 تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-Bn-DOTA-antiCD20 به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین
بهروز علیرضاپور*، محمد علیزاده، سمانه ذوالقدری، حسن یوسف نیا، نعیمه امرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)