نویسنده = یاسین حیدری زاده
تعداد مقالات: 6

1 بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه‌سازی Geant4_x000D_
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.69 K)

2 عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم‌کنش ذرات آلفای رادن و دختران _x000D_
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.41 K)

3 بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه سازی Geant4
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.69 K)

4 عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم کنش ذرات آلفای رادن و دختران
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.41 K)

5 اندازه گیری مخاطرات تابشی و نقشه توزیع سطحی عناصر رادیواکتیو U238، K40، Cs137، Th232 در محدوده پارک علم و فناوری استان کرمان
شراره بابامحمدی، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، یاسین حیدری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

6 بررسی اثر رادن موجود در هوای شهر تهران بر بافت مو با استفاده از کد MCNPX
بهشاد والی زاده*، محمد رضا رضایی راینی نژاد، یاسین حیدری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)