نویسنده = Hossein HosseiniSarteshnizi
تعداد مقالات: 1

1 Calculation of absorbed dose of stomach tumor labeled with gold and silver nanoparticles using Geant4
Hossein HosseiniSarteshnizi؛ Okhtay Jahanbakhsh؛ Hadi Kasani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (459.05 K)