نویسنده = Mansor Nouri
تعداد مقالات: 2

1 Improving the quantity of ‘Malase Saveh’ pomegranate fruit using gamma irradiation
Mohammad Reza Rahemi، Safoora Saadati، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Mansor Nouri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.83 K)

2 Produce new Iranian rose cultivars with gamma ray
Mahdi Mohammadi، Sirus Vedadi، Mohammadd Amiripari، Mansor Nouri، Hossein Keshtkar
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.98 K)