نویسنده = علیعسگریان محمد میرشکاری سعید هتچ دیوید
تعداد مقالات: 1

1 بررسی نقطهی گذار بین مد شیب دمای یونی و مد الکترون بهدامافتاده با استفاده از کد جنبشی-چرخشی GENE
علیعسگریان محمد میرشکاری سعید هتچ دیوید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)